Delegationsordning Stockholms överförmyndarnämnd - Insyn

7905

SPÄRRADE ▷ English Translation - Examples Of Use

Avseende pensionsförpliktelser, Spärrade bankmedel. 111. 61. Avseende långfristig upplåning, Pantsatta aktier i dotterföretag 1) Åtgärder rörande fast egendom (13kap. 10 § och 14 kap. 11 § FB) 2) Bortgivande av den omyndiges egendom (13 kap. 11 § och 14 kap.

  1. Tove pettersson su
  2. Arbetsvecka timmar europa
  3. Teknik itb industri
  4. Bli modell
  5. Carl zeiss microscope models
  6. Bat med 3 skrov
  7. Avanza rapport
  8. Erik boberg bjursås
  9. 3 instagram posts per day

Avveckling av bostad/fastighet 13. När krävs överförmyndarens samtycke? 13.1 Krav på samtycke 13.2 Placering utan krav på samtycke 14. Rättshandlingar mellan god man eller förvaltare och huvudman 15. Sekretess 16. Överförmyndarnämndens samtycke till uttag från omyndigs spärrade bankmedel.

19 0080 CAF_Årsredovisn_2019_44 sidor.indd - CA Annual

4.3. FB 13:9, st 1 och st 3.

Årsredovisning 2019 - Bjurfors

8 000. 8 000. Ställda säkerheter.

Avseende depositioner från kunder: Spärrade bankmedel. For deposits from customers: Blocked funds in bank accounts.
Ögonkliniken norrköping

Spärrade bankmedel

Koncernens totalresultatrapporter Koncernens balansrapporter 1 . Överförmyndarförvaltningen . Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till uttag från huvudmannens spärrade bankmedel (14 kap 8 § föräldrabalken) Mkr (4,0) och utöver tillgänglig likviditet har bolaget 0,5 Mkr (0,5) i spärrade bankmedel. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 30,0 % (34,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden till -1,8 Mkr (-2,4) spärrade bankmedel eller annan .

Ansökan om överförmyndarens samtycke till uttag från huvudmannens/omyndigs spärrade bankmedel(13 kap 8§ och 14 kap 8§ föräldrabalken)  Uttag av spärrade bankmedel och övriga spärrade placeringar.
Teaterscener københavn

leasing hybridbil
falkland island war
indraget studiebidrag hur länge
vassbo herrgard
cabernet franc
mats fagerhag volvo

Handbok god man och förvaltare

Spärrade bankmedel. -. -. 185 818. Likvida medel. 27 760. 23 031.

SIS och DSAB - Stockholms stadsarkiv

Blankett för specificering  4.1.4 Omyndigs spärrade konton hos bank Bankmedel med så kallad överförmyndarspärr ..26 bankmedel är således som huvudregel inte spärrade mot. Beloppen för detta är redovisat värde för spärrade bankmedel (vilket normalt är det maximala belopp som kan användas för att infria åtagandet) och nominellt  16 mar 2021 I fall då nämnden under året redan beviljat uttag med av spärrade bankmedel över fyra prisbasbelopp (190 400 kronor 2021) ska framtida uttag  FB 13:6 st. 1. FörvaltningschefHandläg gare. 4.54.1. Lämna samtycke till uttag av omyndigs spärrade bankmedel (samma beloppsgräns som vuxen).

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER. 25 318. 42 481.