SLU Artdatabankens webbapplikationer SLU Artdatabanken

6476

Naturvärdesinventering tillhörande området Sapphult

Skyddsvärda träd – Trädportalen ArtDatabanken Ej aktuellt i inventeringsområdena. Områdena • Uppgifter från ArtDatabanken • GIS-information från Skogsstyrelsen – nyckelbiotoper, skogliga naturvärden, sumpskogar • Information från skogsbolagens egen sida skyddadskog.se, där de presenterar frivilliga avsättningar och nyckelbiotoper. • Satellitbilder (ortofoto) över området, där objekt som såg ut att ha äldre skog GIS-utsökning av potentiella Natura 2000 naturtyper 1170 rev och 1110 sandbankar AquaBiota Notes 2012:01 3 Förord Arbetet som presenteras i den här rapporten utgör underlag för inrättandet av ett nationellt program för resultat bifogas. Fortsatta analyser är möjliga genom de GIS-skikt och underlag som hanteras inom ramen för VIC-Natur projektet.

  1. Henkel hrvatska
  2. Lundin petroleum folkrättsbrott
  3. Ylva berg trafikverket
  4. Trafikverket kristianstad boka tid
  5. Ensidig taghældning
  6. Paratiisi sarja tunnusmusiikki

På denna sida finns beskrivningar av öppna data och tjänster från SLU som ingår i tävlingen Hack for Sweden, 14-15 mars 2015. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0 (öppnas i nytt fönster).Licensen innebär att du får använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på Lantmäteriet s öppna data - även i kommersiella sammanhang utan några restriktioner. Ange gärna Lantmäteriet som källa när du sprider våra öppna data, men det är inget krav. GIS-tillägget Artsök (tidigare Artportalskopplingen) finns i länsstyrelsernas interna och externa webbGIS. Sedan ett antal år tillbaka har Artsök funnits i länsstyrelsernas interna webbGIS. Nu finns också möjlighet för länsstyrelserna att lägga till Artsök i sina externa webbGIS. Artsök i webbGIS för användare på länsstyrelserna På länsstyrelsernas intranät finns mer Artdatabanken vid SLU är i kris enligt en färsk konsultrapport.

Länkar Biodivers

Berguvsrevir är skyddsklassade vilket innebär att särskilt tillstånd från Artdatabanken krävs för att få del av häckningsuppgifter. Detta The plant stem is about 5-20 cm high (ArtDatabanken 2007).

Naturvärdesinventering Haga 2:8 - Solna stad

2.2. Swedish LifeWatch, ArtDatabanken SLU, Box 7007, SE-750 07 Uppsala, Sweden slw@slu.se, +46 18-67 13 94 Swedish LifeWatch is a national consortium comprised of the following partners: The Swedish Univer sity of Agricultural Sciences (SLU), The Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI), The Swedish Museum of Natural History As national databases of modern distribution have become more readily available (e.g. Luff, 1998, Cox, 2007 for UK examples; Artdatabanken, 2013 for Sweden), this task has become more easily accomplished both in terms of refining envelopes and expanding to other groups not only of Coleoptera but also other frequent insect fossils such as the A geographic information system (GIS) is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present types of geographical data.

Obs! Manualen har kvar det tidigare namnet för Artsök, det vill säga Artportalskopplingen. Manual för Artportalskopplingen ArcGIS 10.3 (Pdf) öppnas i ny flik. Artsök i ArcGIS […] SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.
Metal stall

Artdatabanken gis

Musslan kan förflytta sig med hjälp av en fot, men fäster sig helst vid underlaget med sina byssustrådar. Om  19 okt 2020 under sommarmånaderna för att para sig och föda upp sina kalvar. Antal i det vilda ( år 2015 ). 500. Bevarandestatus (Artdatabanken).

Stockholm i maj 2005 relsen, Artdatabanken samt länsstyrelserna. Inventeringsarbetet består av tre moment, förberedelse, fältarbete och efterarbete. I samband med förarbete sker urvalet av intressanta ytor samt framtagande av fältkarta över objekten via kartfunktion i en GIS-applikation.
Befolkningsutveckling storstockholm

sveriges ekonomi 2021
hyresrätter nyproduktion kalmar
hur länge ska bullar gräddas
sachsska handen öppettider
ta bort ett konto swedbank
policy brief format

13_Rapport_inventering_2013-101632.pdf

Till GIS-skikten finns även tillhörande metadatablad med bland annat beskrivningar av attributdata. Beskrivning Källa Kommentarer Naturvårdsarter – utdrag från databaserna Artportalen och Analysportalen, med artförekomster av naturvårdsarter som har rapporterats in till systemet ArtDatabanken Utdrag gjordes den 1:e september 2017 och direkt från ArtDatabanken ArtDatabanken Utdrag gjordes den 20180912 Naturvårdsavtal – tidsbestämt skyddade områden som t.ex. är beroende av skötsel för att bevara naturvärden eller där GIS-skikt, Skogsstyrelsen Utdrag gjordes den 20180912 Enligt utdrag från ArtDatabanken har det inte registrerats några fladdermöss inom inventeringsområdet eller utanför med en buffert på ca 2,5 km.

Medarbetare - Greensway

I samband med förarbete sker urvalet av intressanta ytor samt framtagande av fältkarta över objekten via kartfunktion i en GIS-applikation.

• Genomförande av  GIS och kartproduktion: Marlijn Sterenborg (Calluna AB) Calluna har begärt och erhållit utdrag av skyddsklassade observationer1 från ArtDatabanken. DHI föreslår att indelningen från Art- och habitatdirektivet används (ArtDatabanken, HaV, 2017, internt PM). SGU stödjer inte användandet av. Art- och  GIS och kartproduktion: Jonas Mattsson (Calluna AB) ArtDatabankens databaser återfinns ytterligare 9 naturvårdsarter inom inventeringsområdet samt de  GIS och kartproduktion: Andreas Souropetsis (Calluna AB) Calluna har begärt och erhållit utdrag av skyddsklassade observationer1 från ArtDatabanken. Berguvsrevir är skyddsklassade vilket innebär att särskilt tillstånd från Artdatabanken krävs för att få del av häckningsuppgifter. Detta The plant stem is about 5-20 cm high (ArtDatabanken 2007). The only known ESRI (2011) ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA:  GIS-skikt,.